Pranešėjo rodinys demonstruojant prezentacijas „PowerPoint“ programa

Jei pateikčių (prezentacijų) demonstravimo metu norite matyti pastabas ir komentarus, įjunkite pranešėjo rodinį – pranešėjo ekrane bus matomos skaidrės, komentarai, sekanti skaidrė, laikas, o klausytojai matys tik skaidres.

Kortelėje „Slide show“ uždėkite varnelę „Use Presenter View“ ir demonstruokite prezentaciją (klavišas F5).

Pranesejo rodinys 1

Pranešėjo ekrane bus rodomas toks vaizdas:

PowerPoint rodinys 1

O klausytojai matys tik skaidres:

PowerPoint rodinys 2